Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Typhim Vi – szczegółowy opis leku

Co to jest Typhim Vi?

Typhim Vi to roztwór do wstrzykiwań zawierający 25 mcg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego (Vi) Salmonella typhi (szczep Ty2) w objętości 0,5 ml. Jest to preparat stosowany w celu ochrony przed durami brzusznymi.

Pełny skład:

  • 25 mcg oczyszczonego polisacharydu otoczkowego (Vi) Salmonella typhi (szczep Ty2)
  • Substancje pomocnicze

Wskazania do stosowania:

Typhim Vi jest wskazany do stosowania u osób podróżujących do obszarów endemicznych występowania durów brzusznych oraz osób narażonych na zakażenie tym patogenem.

Kiedy nie stosować:

Nie stosuj Typhim Vi w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Dawkowanie leku:

Zalecane dawkowanie to 1 dawka (0,5 ml) podana w postaci wstrzyknięcia domięśniowego.

Możliwe skutki uboczne:

Podczas stosowania Typhim Vi mogą wystąpić miejscowe reakcje takie jak zaczerwienienie, obrzęk czy ból w miejscu podania. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się objawy ogólne, takie jak gorączka czy bóle mięśniowe.

Interakcje z innymi lekami:

Nie są znane żadne istotne interakcje leku Typhim Vi z innymi substancjami.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Decyzję o stosowaniu Typhim Vi w okresie ciąży lub karmienia piersią powinien podjąć lekarz po dokładnej ocenie korzyści i potencjalnych ryzyk.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793