Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Co to jest Sulpiryd Hasco?

Sulpiryd Hasco to lek psychotropowy działający przeciwpsychotycznie. Substancja czynna – sulpiryd, należy do grupy leków przeciwpsychotycznych atypowych.

Pełny skład:

Każda tabletka zawiera 100 mg sulpirydu.

Wskazania do stosowania:

Sulpiryd Hasco jest stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia psychotyczne związane z chorobą Parkinsona.

Kiedy nie stosować:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ponadto, lek jest przeciwwskazany u pacjentów z padaczką, chorobami krwi, ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Dawkowanie leku:

Zazwyczaj zalecana dawka dla dorosłych wynosi 100-800 mg na dobę, podzielona na kilka dawek. Dawka początkowa i ostateczna jest ustalana przez lekarza.

Możliwe skutki uboczne:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak senność, zawroty głowy, zaburzenia przewodzenia impulsów nerwowych, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia hormonalne.

Interakcje z innymi lekami:

Sulpiryd może oddziaływać z innymi lekami, dlatego przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. Może wystąpić wzrost stężenia litu we krwi, nasilenie działania leków przeciwdepresyjnych, zmniejszenie działania leków przeciwcukrzycowych.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Sulpiryd nie powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793