Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Retacrit – roztwór do wstrzykiwań (40 000 IU/ml)

Co to jest Retacrit?

Retacrit to lek stosowany w leczeniu niedokrwistości, zwłaszcza związanej z przewlekłą chorobą nerek lub chemioterapią.

Pełny skład:

Substancją czynną leku Retacrit jest erytropoetyna alfa. Pozostałe składniki to: polisorbat 80, kwas octowy, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Wskazania do stosowania:

Lek Retacrit jest stosowany w przypadku niedokrwistości związanej z przewlekłą chorobą nerek, chemioterapią oraz w celu zwiększenia ilości krwinek czerwonych przed przewlekłym zabiegiem chirurgicznym.

Kiedy nie stosować:

Nie stosuj leku Retacrit, jeśli masz nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Dawkowanie leku:

Zalecana dawka leku Retacrit zależy od wskazań lekarza prowadzącego. Zazwyczaj podawany jest w postaci wstrzyknięć podskórnych.

Możliwe skutki uboczne:

Podczas stosowania leku Retacrit mogą wystąpić skutki uboczne, takie jak bóle głowy, nudności, biegunka, wzrost ciśnienia krwi. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Retacrit należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ może on mieć interakcje z niektórymi innymi lekami.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem leku Retacrit w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ istnieje ryzyko dla płodu lub dziecka.

Retacrit roztwór do wstrzykiwań (40 000 IU/ml) – 1 amp.-strzyk. 0,5 ml

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793