Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Remsima – szczegółowy opis leku

Co to jest Remsima?

Remsima to proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, zawierający 100 mg substancji czynnej. Lek ten jest stosowany w leczeniu pewnych schorzeń.

Pełny skład:

– substancja czynna: infliksimab

– pozostałe składniki: mannitol, sacharoza, polisorbat 80, sodu diwodorofosforan dwunastowodny, kwas solny (do regulacji pH), woda do wstrzykiwań

Wskazania do stosowania:

Remsima jest stosowana w leczeniu chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna, toczeń rumieniowaty układowy oraz inne schorzenia wymagające terapii immunosupresyjnej.

Kiedy nie stosować:

Nie stosuj Remsimy, jeśli występuje nadwrażliwość na infliksimab lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Dawkowanie leku:

Dawkowanie Remsimy zależy od wskazań lekarza prowadzącego. Zazwyczaj podawana jest w formie infuzji dożylnych pod nadzorem personelu medycznego.

Możliwe skutki uboczne:

Podczas stosowania Remsimy mogą wystąpić różne skutki uboczne, takie jak bóle głowy, nudności, wysypka skórna, reakcje alergiczne, infekcje. Należy poinformować lekarza o każdym niepożądanym działaniu leku.

Interakcje z innymi lekami:

Przed rozpoczęciem stosowania Remsimy, należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ może wystąpić ryzyko interakcji lekowych.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Decyzję o stosowaniu Remsimy w okresie ciąży lub karmienia piersią powinien podjąć lekarz, uwzględniając korzyści dla matki i ryzyko dla dziecka.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793