Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

ReFacto AF – lek przeciwkrwotoczny

Co to jest ReFacto AF?

ReFacto AF jest lekiem przeciwkrwotocznym, który zawiera proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Każda fiolka zawiera 250 j.m. (62,5 j.m./ml) substancji czynnej.

Pełny skład:

– Substancja czynna: rekombinowany czynnik VIII (takryna)

– Pozostałe składniki: mannitol, trehaloza, sodu chlorek, tryptofan, histydyna, glikyna, polisorbat 80, kwas octowy, sodu wodorotlenek

Wskazania do stosowania:

ReFacto AF jest wskazany do stosowania u pacjentów z hemofilią A (niedobór czynnika VIII krzepnięcia krwi), aby zapobiegać i leczyć krwawienia.

Kiedy nie stosować:

Nie stosuj ReFacto AF, jeśli jesteś uczulony na którąkolwiek substancję zawartą w leku.

Dawkowanie leku:

Dawkę i częstotliwość podawania ReFacto AF ustala lekarz, zazwyczaj jest to podawanie dożylnie w zależności od wagi pacjenta i nasilenia krwawienia.

Możliwe skutki uboczne:

Podczas stosowania ReFacto AF mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak reakcje alergiczne, bóle głowy, nudności, wysypka skórna. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami:

Przed rozpoczęciem stosowania ReFacto AF należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ niektóre leki mogą mieć wpływ na skuteczność działania ReFacto AF.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem ReFacto AF w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem, który oceni potencjalne ryzyko i korzyści związane z stosowaniem leku w tym okresie.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793