Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Rebif roztwór do wstrzykiwań

Co to jest Rebif?

Rebif to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, zawierający 44 mcg/0,5 ml (24 mln j.m./ml) substancji czynnej. Jest stosowany w leczeniu pewnych chorób, takich jak stwardnienie rozsiane.

Pełny skład:

– Substancja czynna: interferon beta-1a

– Pozostałe składniki: mannitol, sodu chlorek, kwas octowy, woda do wstrzykiwań

Wskazania do stosowania:

Rebif jest wskazany do stosowania u pacjentów z nawracającym stwardnieniem rozsianym w celu zmniejszenia częstości występowania rzutów choroby oraz zmniejszenia postępu niepełnosprawności.

Kiedy nie stosować:

Nie stosować Rebif w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik leku. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia innych schorzeń, takich jak choroby serca, nerek czy wątroby.

Dawkowanie leku:

Dawkowanie Rebifu zależy od wskazań lekarza. Zazwyczaj podaje się go podskórnie trzy razy w tygodniu, na przykład w poniedziałki, środy i piątki. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania.

Możliwe skutki uboczne:

Podczas stosowania Rebifu mogą wystąpić różne skutki uboczne, takie jak bóle głowy, nudności, zmęczenie czy reakcje skórne w miejscu wstrzyknięcia. Należy poinformować lekarza o ewentualnych niepożądanych objawach.

Interakcje z innymi lekami:

Przed rozpoczęciem stosowania Rebifu należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ niektóre z nich mogą mieć wpływ na skuteczność leczenia. Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków zawierających interferon beta.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Rebif nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży, chyba że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Nie zaleca się również stosowania leku podczas karmienia piersią, ponieważ interferon beta może przenikać do mleka matki.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793