Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Propofol Sandoz – lek przeciwbólowy

Co to jest Propofol Sandoz?

Propofol Sandoz to emulsja do wstrzykiwań/ do infuzji, zawierająca 10 mg/ml substancji czynnej – propofol. Jest to lek stosowany głównie w anestezjologii, w celu wprowadzenia pacjenta w stan narkozy.

Pełny skład:

– Substancja czynna: propofol

– Pozostałe składniki: olej rzepakowy, glicerol, jajecznica, woda do wstrzykiwań

Wskazania do stosowania:

Propofol Sandoz jest stosowany do wprowadzenia i podtrzymywania narkozy u pacjentów przed operacjami chirurgicznymi lub innymi zabiegami medycznymi wymagającymi znieczulenia ogólnego.

Kiedy nie stosować:

Nie należy stosować propofolu u pacjentów uczulonych na propofol lub którzy mieli reakcje alergiczne po jego podaniu. Należy również zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Dawkowanie leku:

Dawkowanie propofolu zależy od wieku, wagi i stanu zdrowia pacjenta oraz rodzaju przeprowadzanego zabiegu. Lek ten podaje się dożylnie, zwykle w warunkach szpitalnych pod nadzorem personelu medycznego.

Możliwe skutki uboczne:

Do możliwych skutków ubocznych stosowania propofolu należą: obniżenie ciśnienia krwi, depresja oddechowa, nudności, wymioty, biegunka, ból głowy, zawroty głowy.

Interakcje z innymi lekami:

Propofol może oddziaływać z innymi lekami, dlatego przed zastosowaniem należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, także o lekach bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Propofol jest stosowany w warunkach szpitalnych, dlatego decyzję o jego stosowaniu w okresie ciąży lub karmienia piersią podejmuje lekarz, uwzględniając korzyści dla matki i ryzyko dla dziecka.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793