Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius emulsja do wstrzykiwań lub infuzji (10 mg/ml) – 5 amp. 20 ml

Co to jest Propofol?

Propofol to lek z grupy pochodnych kwasu izopropylofenolowego, stosowany głównie w anestezjologii do wprowadzenia pacjenta w znieczulenie ogólne.

Pełny skład:

Substancja czynna: propofol

Pozostałe składniki: MCT (triglicerydy średniołańcuchowe), LCT (triglicerydy długołańcuchowe)

Wskazania do stosowania:

Propofol jest stosowany do wprowadzenia pacjenta w znieczulenie ogólne przed operacją chirurgiczną.

Kiedy nie stosować:

Nie stosować propofolu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z pozostałych składników leku.

Dawkowanie leku:

Dawkowanie propofolu jest ustalane przez lekarza anestezjologa i zależy od wieku, wagi pacjenta oraz rodzaju przeprowadzanej operacji.

Możliwe skutki uboczne:

Do możliwych skutków ubocznych stosowania propofolu należą: obniżenie ciśnienia krwi, depresja oddechowa, nudności, wymioty, biegunka.

Interakcje z innymi lekami:

Przed zastosowaniem propofolu należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ propofol może oddziaływać z niektórymi lekami, np. lekami przeciwbólowymi.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Propofol można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu lub dziecka karmionego piersią.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793