Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius – lek przeciwbólowy

Co to jest Propofol?

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius to emulsja do wstrzykiwań lub infuzji, zawierająca 10 mg/ml substancji czynnej. Jest to lek przeciwbólowy, stosowany głównie w celu znieczulenia ogólnego podczas operacji chirurgicznych.

Pełny skład:

– Substancja czynna: propofol

– Pozostałe składniki: MCT (triglicerydy średniołańcuchowe), LCT (triglicerydy długołańcuchowe), woda do wstrzykiwań.

Wskazania do stosowania:

Propofol jest stosowany do indukcji i podtrzymywania znieczulenia ogólnego podczas operacji oraz do sedacji w oddziałach intensywnej opieki medycznej.

Kiedy nie stosować:

Nie należy stosować propofolu u pacjentów uczulonych na propofol lub którym wystąpiła reakcja alergiczna po jego podaniu.

Dawkowanie leku:

Dawkowanie propofolu zależy od wieku, wagi oraz stanu zdrowia pacjenta. Zawsze należy stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego.

Możliwe skutki uboczne:

Do możliwych skutków ubocznych stosowania propofolu mogą należeć nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia krwi, depresja oddechowa, reakcje alergiczne.

Interakcje z innymi lekami:

Propofol może oddziaływać z innymi lekami, dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, zarówno na receptę, jak i bez recepty.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Decyzję o stosowaniu propofolu w okresie ciąży i karmienia piersią powinien podjąć lekarz, uwzględniając potencjalne korzyści dla matki i ryzyko dla dziecka.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793