Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Propofol 1% MCT/LCT Fresenius – emulsja do wstrzykiwań lub infuzji (10 mg/ml)

Co to jest Propofol?

Propofol jest lekiem z grupy środków znieczulających ogólnie stosowany do indukcji i podtrzymywania znieczulenia oraz sedacji.

Pełny skład:

Każda fiolka 100 ml zawiera 1 g propofolu. Substancje pomocnicze: średniołańcuchowe trójglicerydy (MCT/LCT), glicerol, jajecznica lecytyna, woda do wstrzykiwań.

Wskazania do stosowania:

Propofol jest stosowany do indukcji i podtrzymywania znieczulenia ogólnego przed zabiegami chirurgicznymi, oraz do sedacji w oddziałach intensywnej terapii.

Kiedy nie stosować:

Nie stosować propofolu w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby lub zespołem padaczkowym.

Dawkowanie leku:

Dawkowanie propofolu jest ustalane indywidualnie przez lekarza i zależy od wieku, masy ciała oraz stanu zdrowia pacjenta. Zazwyczaj podaje się go drogą dożylną w postaci wstrzyknięć lub infuzji.

Możliwe skutki uboczne:

Do możliwych skutków ubocznych propofolu należą: obniżenie ciśnienia krwi, depresja oddechowa, nudności, wymioty, biegunka, reakcje alergiczne.

Interakcje z innymi lekami:

Propofol może oddziaływać z innymi lekami, dlatego ważne jest poinformowanie lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, w tym o lekach ziołowych i suplementach diety.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Propofol nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży, chyba że korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Nie zaleca się również stosowania propofolu podczas karmienia piersią.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793