Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Epoetin alfa Hexal – roztwór do wstrzykiwań (3000 j.m./0,3 ml)

Co to jest Epoetin alfa Hexal?

Epoetin alfa Hexal to lek zawierający substancję czynną epoetynę alfa, która jest syntetyczną formą ludzkiego hormonu erytropoetyny. Lek ten stosowany jest w leczeniu niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek oraz w leczeniu niedokrwistości u pacjentów poddawanych chemioterapii.

Pełny skład:

Substancja czynna: epoetyna alfa

Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań, chlorek sodu, kwas octowy, glicyna, polisorbat 80

Wskazania do stosowania:

Epoetin alfa Hexal jest stosowany w leczeniu niedokrwistości związanej z przewlekłą niewydolnością nerek oraz w leczeniu niedokrwistości u pacjentów poddawanych chemioterapii.

Kiedy nie stosować:

Nie stosować leku Epoetin alfa Hexal w przypadku nadwrażliwości na epoetynę alfa lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Dawkowanie leku:

Dawkowanie leku powinno być ustalone przez lekarza prowadzącego, zazwyczaj podaje się go w postaci wstrzyknięć podskórnych. Dawkę oraz częstotliwość podawania ustala lekarz w zależności od stanu pacjenta.

Możliwe skutki uboczne:

Do możliwych skutków ubocznych stosowania leku Epoetin alfa Hexal należą: nadciśnienie, bóle głowy, nudności, wymioty, biegunka, wysypka skórna, obrzęk obwodowy.

Interakcje z innymi lekami:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Epoetin alfa Hexal należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ istnieje ryzyko interakcji lekowych.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Decyzję o stosowaniu leku Epoetin alfa Hexal w okresie ciąży lub karmienia piersią powinien podjąć lekarz, uwzględniając potencjalne korzyści dla matki i ryzyko dla dziecka.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793