Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Co to jest Elocta?

Elocta to lek w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Zawiera 1000 IU substancji czynnej w jednej fiolce proszku.

Pełny skład:

– Substancja czynna: octokog alfa (rekombinowany czynnik VIII)

– Pozostałe składniki: proszek – sacharoza, glicyna, fosforan sodu dwunastowodny, chlorowodorek trehalozy, rozpuszczalnik – woda do wstrzykiwań

Wskazania do stosowania:

Elocta jest wskazana do stosowania u pacjentów z hemofilią A (dziedziczną skazą krwotoczną), aby zapobiegać lub kontrolować krwawienia.

Kiedy nie stosować:

Nie stosować Elocta w przypadku nadwrażliwości na octokog alfa lub którąkolwiek substancję pomocniczą zawartą w leku.

Dawkowanie leku:

Dawkę i częstotliwość podawania Elocta powinien ustalić lekarz, biorąc pod uwagę wagę pacjenta, stopień ciężkości krwawienia oraz rodzaj interwencji chirurgicznej.

Możliwe skutki uboczne:

Możliwe skutki uboczne Elocta obejmują reakcje alergiczne, wysypkę skórną, ból głowy, nudności, gorączkę, dreszcze.

Interakcje z innymi lekami:

Przed zastosowaniem Elocta należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ niektóre leki mogą wpływać na skuteczność octokogu alfa.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Decyzję o stosowaniu Elocta w okresie ciąży lub karmienia piersią powinien podjąć lekarz, biorąc pod uwagę korzyści dla matki i ryzyko dla płodu lub dziecka.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793