Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Comboterol – lek na astmę

Co to jest Comboterol?

Comboterol to aerozol inhalacyjny, zawiesina zawierająca 25 mcg formoterolu oraz 250 mcg budezonidu w jednej dawce inhalacyjnej. Jest to lek stosowany głównie w leczeniu astmy.

Pełny skład:

– Formoterol

– Budezonid

Wskazania do stosowania:

Comboterol jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

Kiedy nie stosować:

Nie stosować Comboterolu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

Dawkowanie leku:

Zalecane dawkowanie Comboterolu to jedna dawka (25 mcg formoterolu + 250 mcg budezonidu) inhalowana 2 razy dziennie.

Możliwe skutki uboczne:

Do możliwych skutków ubocznych stosowania Comboterolu należą: drżenie rąk, ból głowy, zaburzenia rytmu serca, nudności, zapalenie gardła.

Interakcje z innymi lekami:

Comboterol może oddziaływać z niektórymi lekami, dlatego przed rozpoczęciem stosowania należy skonsultować się z lekarzem, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje inne leki na astmę lub choroby serca.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem Comboterolu w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem, który oceni potencjalne korzyści i ryzyko dla matki i dziecka.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793