Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Co to jest Bupivacaine Claris?

Bupivacaine Claris to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań, zawierający 5 mg/ml substancji czynnej – bupiwakainy. Jest to lek z grupy leków znieczulających miejscowo, stosowany głównie w celu znieczulenia miejscowego przed zabiegami chirurgicznymi.

Pełny skład:

Substancja czynna: bupiwakaina

Pozostałe składniki: woda do wstrzykiwań

Wskazania do stosowania:

Bupivacaine Claris jest stosowany do znieczulenia miejscowego przed różnego rodzaju zabiegami chirurgicznymi, w tym operacjami ortopedycznymi, stomatologicznymi czy ginekologicznymi.

Kiedy nie stosować:

Nie stosuj Bupivacaine Claris, jeśli jesteś uczulony na bupiwakainę lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosuj również w przypadku chorób układu krążenia lub niewydolności nerek.

Dawkowanie leku:

Dawkowanie Bupivacaine Claris powinno być ustalone przez lekarza i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju przeprowadzanego zabiegu. Zazwyczaj podaje się go w postaci wstrzyknięć bezpośrednio do obszaru, który ma zostać znieczulony.

Możliwe skutki uboczne:

Podczas stosowania Bupivacaine Claris mogą wystąpić różnego rodzaju skutki uboczne, takie jak zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle głowy czy reakcje alergiczne. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje z innymi lekami:

Przed zastosowaniem Bupivacaine Claris należy poinformować lekarza o wszystkich innych lekach, które aktualnie się stosuje, ponieważ może on mieć interakcje z niektórymi lekami, co może prowadzić do niepożądanych skutków.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem Bupivacaine Claris w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w tych okresach.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793