Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Co to jest Azacitidine Pharmascience?

Azacitidine Pharmascience to lek stosowany w leczeniu pewnych rodzajów białaczek krwi oraz zespołu mielodysplastycznego.

Pełny skład:

Każda fiolka leku zawiera 150 mg azacytidyny w postaci proszku do sporządzenia zawiesiny do wstrzyknięcia.

Wskazania do stosowania:

Lek jest stosowany u pacjentów z białaczką krwi lub zespołem mielodysplastycznym, którzy nie reagują na inne formy leczenia.

Kiedy nie stosować:

Nie stosuj leku Azacitidine Pharmascience, jeśli jesteś uczulony na azacytidynę lub którykolwiek z składników leku.

Dawkowanie leku:

Lek należy podawać podskórnie lub dożylnie. Dawkę i częstotliwość podawania ustala lekarz prowadzący, zazwyczaj jest to 75 mg/m2 masy ciała podawane przez 7 dni co 4 tygodnie.

Możliwe skutki uboczne:

Do najczęstszych skutków ubocznych leku należą nudności, wymioty, biegunka, zmęczenie, spadek liczby krwinek białych, niedokrwistość oraz gorączka.

Interakcje z innymi lekami:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Azacitidine Pharmascience należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach, ponieważ niektóre leki mogą mieć interakcje z azacytidyną.

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Nie zaleca się stosowania leku Azacitidine Pharmascience w okresie ciąży, chyba że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie wiadomo, czy azacytidyna przenika do mleka matki, dlatego nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793