Całodobowa dostępność. Konsultacja nawet w 15 minut.

Powrót do bazy leków

Adabonib Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (3,5 mg)

Co to jest Adabonib?

Adabonib to lek w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Zawiera 3,5 mg substancji czynnej.

Pełny skład:

– Substancja czynna: 3,5 mg Adabonibu

– Pozostałe składniki: …

Wskazania do stosowania:

Adabonib jest stosowany w leczeniu… (opis wskazań do stosowania leku).

Kiedy nie stosować:

Nie stosować Adabonibu w przypadku… (opis przeciwwskazań do stosowania leku).

Dawkowanie leku:

Zalecane dawkowanie Adabonibu to… (opis dawkowania leku).

Możliwe skutki uboczne:

Podczas stosowania Adabonibu mogą wystąpić skutki uboczne, takie jak… (opis możliwych skutków ubocznych leku).

Interakcje z innymi lekami:

Adabonib może mieć interakcje z innymi lekami, dlatego przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem. (opis interakcji leku z innymi substancjami).

Czy można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią?

Przed zastosowaniem Adabonibu w okresie ciąży lub karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tych okresach.

Zamów e-konsultację lekarską
z e-receptą

Zamów konsultację
Radamed Logo

Bądź na bieżąco z naszymi poradami zdrowotnymi!

Podmiot leczniczy wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem: 000000273793